Vänskolor

Helsinge gymnasium har två officiella vänskolor i Vanda stads vänorter.

Sedan hösten 2008 har Tulla Gymnasium i Rastatt, Tyskland, varit Helsinge gymnasiums vänskola.Landkreis Rastatt i sydvästra Tyskland har varit Vanda stads vänort sedan 1968, och samarbetet har sedan länge innefattat både barnläger, arbetspraktik för unga i staden Rastatt och studerandeutbyte vid handelsläroanstalter.

Regionen Rastatt gränsar till Frankrike, Rhendalen, västra delen av Alperna och natursköna Schwarzwald. Vi har brukat ha ett utbytesprojekt med Tulla gymnasium vartannat år. Våra gemensamma projekt har ofta behandlat kulturella särdrag, tysk och finsk film och litteratur, attityder till invandrare, m.m. Vårt besök i Tyskland har ofta skett strax före jul och vi har fått njuta av tyska julmarknader, kanske också gjort en avstickare till Frankrike, och bland annat berättat om Lucia.

Vår andra officiella vänskola befinner sig i Kina. Staden Jinan i provinsen Shandong i Kina har varit Vanda stads vänort sedan juni 2001. Våren 2011 reste en delegation från Vanda till Kina och det undertecknades ett vänskolekontrakt mellan Jinan Foreign Language School och Helsinge gymnasium. Sedan dess har vi haft olika samarbetsprojekt och en grupp studerande och lärare har deltagit i utbyten ungefär vartannat år. I utbytena deltar alltid några av de studerande i Helsinge som valt att läsa våra två tillämpade kurser i kinesiska och kinesisk kultur. Boende sker i värdfamiljer. Då det är vår tur att vara värd brukar vi bjuda in gästerna från vänskolan i samband med en kinesisk temavecka som vi ordnar i april.