Studier

Innehåll och val

I Helsinge gymnasium har vi ingen linje med skild antagning, men då du väl fått en studieplats hos oss kan du om du så vill välja någon av våra två specialinriktningar: globalkunskap och ledarskap eller trippelexamen till merkonom. Läs mer om dessa i profilering.

Under det första året i gymnasiet läser du främst obligatoriska kurser, och i de val som görs ges stöd av grupphandledare, studiehandledare och tutorer.

Viktiga val i början av studierna:
- lång matematik, kort matematik, lång fysik
- B2-språk: franska, tyska
- B3-språk: franska, spanska och tyska

Det erbjuds också några valfria kurser under det första året, t.ex. kursen i studieteknik. Mer info om dessa ges vid inskrivning samt under studiehandledningstimmarna i början av gymnasiet.

Kurser

Helsinge gymnasium arbetar enligt grunderna för den nationella läroplanen.
Det betyder det att Du skall ha minst 75 kurser avlagda innan du kan bli utdimitterad som student från Helsinge gymnasium. 47 kurser är obligatoriska (51 om du läser lång matematik). Dessutom bör du läsa minst 10 fördjupade kurser.

I övrigt kan du bygga upp ditt gymnasieprogram rätt fritt. Men kom ihåg att det lönar sig att prata om dina studieplaner med både studiehandledare och gruppledare, samt med dina studiekompisar. Vi ger dig det stöd du behöver! Tillsammans hittar vi helt säkert ett trevligt och utmanande studieprogram i Helsinge gymnasium.

Korta kursbeskrivningar

Helsinge gymnasiums läroplan

Lektionstider

Måndag
Lektion 1 kl. 8.05-8.50 eller senare
Lektion 2 kl. 9.40-10.20
Lektion 3 kl. 10.25-11.10
Lektion4/GLT kl. 11.15-11.45
(Lunchpaus)
Lektion 5 kl. 12.20-13.05
Lektion 6 kl. 13.05-13.50
Lektion 7 kl. 14.00-14.45
Lektion 8 kl. 14.55-15.40
Lektion 9 kl. 15.40-16.25

Tisdag – fredag
Lektion 1 kl. 8.05-8.50
Lektion 2 kl. 8.55-9.40
Lektion 3 kl. 9.55-10.40
Lektion 4 kl. 10.50-11.35
(Lunchpaus)
Lektion 5 kl. 12.20-13.05
Lektion 6 kl. 13.05-13.50
Lektion 7 kl. 14.00-14.45
Lektion 8 kl. 14.55-15.40
Lektion 9 kl. 15.40-16.25

OBS! Lärarna har rätt att justera lektionstiderna enligt vad som passar bäst för undervisningen!