Studeranderådet

image

Studeranderådets medlemmar 2016-2017

Mirkka Ukkonen - Studeranderådets handledare
Ida Bäckström 2A
Kasper Kaasinen 2A
Tommy Kauppinen 2A
Emma Termonen 2B
Malin Gädda - 3A
Niklas Segerstråle -3B
Julia Sjöström - 3B
Studeranderådet jobbar för att allas röster skall bli hörda i skolan, och för att alla skall ha chansen att ta del av skolans utveckling. Sammanhållningen i skolan utvecklas genom olika evenemang som studeranderådet arrangerar, t ex innebandy- och futsalturneringar, wappen-jippo och olika temadagar.


Ett aktivt deltagande på lärarmöten och LG-möten, bidrar till ett gott samarbete mellan lärarkåren och studeranderådet.


Studeranderådet står även för skolans marknadsföring, t ex genom deltagande på Arcadamässan för 9:or och synlighet i högstadieskolorna.


Stora evenemang detta läsår:

- Innebandyturnering
- Arcadamässa
- Futsalturnering, 2017
- Wappenjippo, 2017