Språkrådet

Den finlandssvenska identiteten är stark på Helsinge gymnasium. Eftersom grunden för framgångsrika studier, i samtliga ämnen, är ett starkt skolspråk har Helsinge gymnasium grundat ett eget språkråd som arbetar för en levande svenska såväl i klassrummen som utanför klassrummen.

Språkrådet verkar för studerandenas ökade användande och ökade medvetenhet om svenskan. Målet är att lyfta fram svenskan på ett intresseväckande sätt.