Profilering

I Helsinge gymnasium har vi ingen skild linje med skild antagningskvot, men då du skriver in dig kan du, om du så vill, välja att rikta in dig på några speciella helheter som vi erbjuder dig: GLOBALKUNSKAP OCH LEDARSKAP samt TRIPPELEXAMEN TILL MERKONOM. Från och med hösten 2016 har vi även ett specialprogram för toppidrottare som vi även kallar IDROTTSPROFIL, med målet att det ska vara lättare att kombinera idrott och gymnasiestudier.

imageGLOBALKUNSKAP OCH LEDARSKAP

Inom Helsinge gymnasium har vi valt att lyfta fram en studiehelhet där globalkunskap, ledarskap och internationell kommunikation har en central plats. Inom denna helhet fördjupar vi oss i frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, jordens resurser, internationellt samarbete, kulturell mångfald och fredsfostran. Då nästan alla frågor i dagens värld har globala kopplingar behövs redskap att tolka och förstå större sammanhang. Vi anser att såväl ledarskapspotential som samarbets- och kommunikationsförmåga är egenskaper som stöder dig både i dina studier och som även efterfrågas i arbetslivet.

Studiehelheten globalkunskap och ledarskap innebär en helhet på 10 kurser och ett skilt intyg vid sidan om avgångsbetyget. För att avlägga helheten förutsätts att du studerar åtminstone ett av de korta främmande språken vi erbjuder (tyska, franska, spanska) eller avlägger de två kurserna i kinesiska som vi erbjuder.

Alla studerande med denna inriktning, allmänt kallade globbare, deltar i gymnasiets miljöråd, samarbetar med studeranderådet, och ordnar kampanjer och evenemang med global anknytning i skolan. De kurser du läser är både tillämpade specialkurser i t.ex. globalkunskap och kulturantropologi, men även fördjupade kurser ingår. Frivilligarbete inom en medborgarorganisation (40h) eller en relevant kurs från ett annat gymnasium kan också räknas till helheten. Som en avslutning på studiehelheten har du möjlighet att efter vårens studentskrivningar göra en fältstudie till en samarbetsskola eller -organisation utanför Europa. Tidigare studieresor har bl.a. gjorts till vår samarbetsskola i Brasilien Instituto Educar i Pontão.

Läs mer om denna profilering samt aktuella globala projekt på vår undersida "Vår globala profil".

imageTRIPPELEXAMEN TILL MERKONOM

Aldrig har det gått så smidigt att ta en trippelexamen förut! Hösten 2014 utökade vi vårt samarbete med Prakticum så att vi strukturerade upp en studiestig genom vilken du på ett smidigt sätt inom fyra år kan erhålla både gymnasieexamen, alltså avgångsbetyg från gymnasiet, studentexamen samt en grundexamen inom företagsekonomi. De tre första åren sker alla studier i Helsinge, därefter följer ett fjärde år i Prakticum och du är efter det även merkonom.

Denna helhet innebär att du läser 6 speciella kurser i företagsamhet i Helsinge, d.v.s. lärare från Prakticum kommer till oss och undervisar dig i företagsamhet. Under det första året hålls kurserna under tisdag eftermiddagar efter lunch i period 3, 4 och 5. Under det andra året har du 2 kurser och under det tredje året en kurs. Denna helhet går parallellt med lång fysik, men för alla andra studerande är detta en ypperlig möjlighet till bredare färdigheter och något det är fritt fram att pröva på. Vi tror att det i framtiden är till stor nytta för vem som helst att känna till grunderna i företagsamhet, ekonomiförvaltning och kundbetjäning, i en tid med pop-up företag och osäkra atbetsförhållanden som kräver innovativa lösningar och mod att pröva på att kanske starta något eget. Då du har denna grundexamen är det även lättare för dig att hitta jobb vid sidan om dina fortsatta studier.

Då du väljer denna helhet krävs det, liksom i vår helhet globalkunskap och ledarskap, att du studerar åtminstone ett av de korta främmande språken vi erbjuder (tyska, franska, spanska) eller avlägger de två kurserna i kinesiska som vi erbjuder. Därtill bör du avlägga vissa fördjupade kurser, t.ex. den muntliga kursen i modersmål, finska och engelska, då muntliga färdigheter är av stor vikt inom kundbetjäning. Även fördjupade kurser i psykologi, samhällslära samt datakörkort ingår i helheten. Efter vårens studentskrivningar avlägger du en period med inlärning i arbete och nästa höst inleds ditt fjärde år i Prakticums utrymmen i Arabiastranden i Helsingfors.

Även om du skulle konstatera att företagsamhet var intressant men ändå inte något du vill fortsätta läsa, får du efter de 6 företagsamhetskurserna ett skilt intyg på en avlagd liten helhet på företagsamhet och dessa kurser räknas även till godo i din gymnasieexamen som tillämpade gymnasiekurser.

Du hittar mer information om vilka färdigheter en merkonom behärskar och hurdant arbete det kan leda till på Prakticums hemsida.

imageIDROTTSPROFIL

Många studerande som tränar en idrottsgren på hög nivå har gått och går i Helsinge. Tack vare våra långa lektionsblock är det lättare att hitta schemamässiga lösningar så att en förmiddag eller eftermiddag blir ledig för träningar, men vi försöker hitta även andra lösningar för att det smidigare ska gå att kombinera idrott och gymnasiestudier. Från och med hösten 2016 har vi skapat ett mer strukturerat program för toppidrottare. Vid läsårsstart talar du med studiehandledaren och anhåller via en skild blankett om särskilda undervisningsarrangemang och möjlighet till tillgodoräknande av studier på basen av idrottsprofilering. Det krävs också ett intyg på träning på landslags- eller FM-nivå, med tränarens underskrift. Du kan sedan beviljas rätt att avlägga gymnasiekurser med mindre närvaro och mer självstudier (högst 15 timmar självstudier kan ingå i en kurs) och därtill kan dina träningar tillgodoräknas som en tillämpad gymnasiekurs per period. De särskilda undervisningsarrangemangen följs upp med studiehandledaren.