Prakticum

ToP studier (dubbelexamen)

Sedan 2006 har Helsinge gymnasium samarbetat med yrkesinstitutet Prakticum så att yrkesstuderande har möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen. Våra lärare i modersmål, matematik, finska och engelska undervisar några gymnasiekurser i Prakticums utrymmen.Yrkesstuderandena kan därefter avlägga studentprov vid Helsinge gymnasium. Koordinator för samarbetet är:


Barbro Björk-Sinisalo

barbro.bjork-sinisalo(a)prakticum.fi
+358 405 426 400

Trippelexamen till merkonom

Hösten 2014 utökade vi vårt samarbete med Prakticum så att vi strukturerade upp en studiestig genom vilken du på ett smidigt sätt inom fyra år kan erhålla både gymnasieexamen, alltså avgångsbetyg från gymnasiet, studentexamen samt en grundexamen inom företagsekonomi. De tre första åren sker alla studier i Helsinge, därefter följer ett fjärde år i Prakticum och du är efter det även merkonom.

Denna helhet innebär att du under det första året läser företagsamhet i Helsinge, d.v.s. lärare från Prakticum kommer till oss och undervisar dig i företagsamhet under tisdag eftermiddagar efter lunch i period 3, 4 och 5. Denna helhet går parallellt med lång fysik, men för alla andra studerande är detta en ypperlig möjlighet till bredare färdigheter och något det är fritt fram att pröva på. Vi tror att det i framtiden är till stor nytta för vem som helst att känna till grunderna i företagsamhet, ekonomiförvaltning och kundbetjäning, i en tid med pop-up företag och osäkra atbetsförhållanden som kräver innovativa lösningar och mod att pröva på att kanske starta något eget. Då du har denna grundexamen är det även lättare för dig att hitta jobb vid sidan om dina fortsatta studier.

Då du väljer denna helhet krävs det, liksom i vår helhet globalkunskap och ledarskap, att du studerar åtminstone ett av de korta främmande språken vi erbjuder (tyska, franska, spanska) eller avlägger de två kurserna i kinesiska som vi erbjuder. Därtill bör du avlägga vissa fördjupade kurser, t.ex. den muntliga kursen i modersmål, finska och engelska, då muntliga färdigheter är av stor vikt inom kundbetjäning. Även fördjupade kurser i psykologi, samhällslära samt datakörkort ingår i helheten. Efter vårens studentskrivningar avlägger du en period med inlärning i arbete och nästa höst inleds ditt fjärde år i Prakticums utrymmen i Arabiastranden i Helsingfors.

Även om du under det första året skulle konstatera att företagsamhet var intressant men ändå inte något du vill fortsätta läsa, får du ett skilt intyg på en avlagd liten helhet på företagsamhet och dessa kurser räknas även till godo i din gymnasieexamen som tillämpade gymnasiekurser.

Du hittar mer information om vilka färdigheter en merkonom behärskar och hurdant arbete det kan leda till på Prakticums hemsida.