Nätkurser

Östersjöns biologi, creative writing, militärhistoria, repetitionskurs i psykologi, här finns det något för var och en, vare sig ditt mål är att hitta intressanta specialkurser, få jobba mer självständigt och med hjälp av ikt, öva upp färdigheter som behövs inom framtida studier eller arbetsliv, få extra övning inför studentskrivningarna, eller helt enkelt avlägga en kurs vid ett annat tillfälle än det som erbjuds inom vår normala kursbricka.


Helsinge gymnasium är med i nätkurssamarbetet gNet, inom vilket du som studerande har tillgång till ca 40 nätkurser per år, främst fördjupade och tillämpade kurser, men även några obligatoriska. Nätkurserna undervisas i 3 perioder under läsåret samt några sommarkurser. Bekanta dig med vår nätkursbricka på hemsidan www.gnetkurser.com. Du får också handledning och information av vår studiehandledare.