GNet

Helsinge gymnasium samarbetar inom gNet med gymnasier i Björneborg, Borgå, Grankulla, Kotka, Kyrkslätt, Lovisa, Sibbo, Tammerfors samt på Åland. GNets huvudsakliga mål är att tillsammans erbjuda en nätkursbricka med ca 30 nätkurser. I samarbetet ingår ändå mycket mer, t.ex. gemensamma fortbildningsdagar och ämneslärarträffar, webbinarier, träffar för gymnasiernas studeranderåd, mm.

De nätkurser som erbjuds inom gNet är främst fördjupade och tillämpade kurser, men även några obligatoriska. Nätkurserna undervisas i 3 perioder under läsåret samt några sommarkurser. Bekanta dig närmare med vår nätkursbricka och vårt samarbete på hemsidan www.gnetkurser.com.