Frånvaro

Vid frånvaro bör vårdnadshavaren omedelbart meddela skolan att studeranden är borta. Anmälan sker per telefon till kansliet eller till grupphandledaren per Wilma-meddelande eller telefon. Av myndiga studerande krävs läkarintyg vid sjukfrånvaro, eller en bekräftelse från skolans studerandevårdpersonal. F.d. vårdnadshavare kan fortsättningsvis frånvaroanmäla en myndig studerande. Alla frånvaroanmälningar bör inlämnas senast samma dag då du kommer tillbaka till skolan. I annat fall räknas frånvaron som icke godtagbar, vilket kan leda till en icke bedömd kurs. Gymnasiet har närvaroplikt, så kom ihåg att redovisa din frånvaro!

Frånvaroansökan bör godkännas innan en planerad frånvaro. Om du planerar att vara frånvarande från en lektion, en hel skoldag eller längre tid bör du alltid ansöka om tillstånd för frånvaron på förhand, t.ex. resor och turneringar. Grupphandledaren kan ge dig ledigt för högst två dagar. För längre frånvaro krävs lov av rektor samt ett utlåtande av de berörda ämneslärarna. Du bör ansöka om lov för längre frånvaro minst 5 arbetsdagar före din frånvaro. Blanketter finns på vår hemsida och i kansliet.

Om du avbryter skoldagen bör du meddela hälsovårdaren. Om hälsovårdaren inte är anträffbar, kontakta då grupphandledaren eller läraren du skulle ha lektioner med, innan du avlägsnar dig. I fall du handlat på annat vis blir frånvaron olovlig.

Om du har ärende till skolans hälsovårdare, studiehandledare, tandläkare, kurator eller psykolog ska du meddela den lärare vars lektion du går miste om i god tid före lektionens början. Besök som meddelats ämnesläraren på förhand antecknas inte som frånvaro från kursen.

Om du vill gå i bilskola bör du planera bilskoleundervisningen så att den inte infaller under skoltid. Enbart kör- och skrivprov samt halkkörning godkänns som giltig orsak till frånvaro. Du bör i förväg meddela om dessa till din grupphandledare.

Om du försenar dig till din första lektion för dagen bör du se till att inte störa undervisningen. Läraren kan godkänna denna försening på upp till 10 minuter, som en engångsföreteelse. Kom ihåg att alla förseningar inverkar negativt på kursvitsordet.

Frånvaro pga arbete, arbetsintervjuer samt frånvaro som inte anmälts inom utsatt tid räknas som olovlig frånvaro.

Frånvaro under kurser behandlas enligt följande system:

- under 10 lektioner med enbart giltig redovisning påverkar inte slutbedömningen

- över 10 lektioners frånvaro resulterar i ett I

- över 3 lektioner ogiltig frånvaro resulterar i ett I