Arbetssätt

image

Helsinge gymnasium är ett gymnasium där vi tillsammans VILL utvecklas och skapa en fin gemenskap och delaktighet bland både studerande och lärare. Vårt arbetssätt innebär att vi vågar pröva på nya saker, t.ex. har vi ett unikt positionssystem med långa lektionsblock som skiljer sig från alla övriga gymnasier i Finland, vilket betyder att vi strävar efter större helheter. Vårt mål är också att studerandena lär sig via insikter, vi lär oss se globala problem, som vi kanske inte kan lösa men vi vill förstå samband. Helsinge gymnasium är även en skola där vi aktivt vill lyssna på varandra, där just du är viktig som individ. Vår huvudsakliga uppgift är ändå att lära oss av varandra, både till och av studerande/lärare.