Aktuellt

Veckobrev inför vecka 18

26.04.2015« Tillbaka

Bästa studerande!

Vi inleder en aningen kortare, men händelse full vecka.

Lärarpraktikant Nathan Bristow från Canada deltar i vissa lektioner (hans praktik 27.4-15-5)

Programmet är följande:

Deadline för vitsorden för allmän tent och abinas eventuella övriga vitsord kl 8.00. Johanna, Kim, Sigge, Cecilia deltar i skolspråk-skolning.

Musikal: Romeo och Julia kl 12.15 i gymnastiksalen.

Abitti-info, lärarskolning ca kl 13.45-15.30 (skolningen börjar genast efter musikalen). De lärare som skulle ha lektioner bör ge uppgifter till sina grupper.

GLT

Gruppledarna utreder studieguidens behov, språkenkätenten bör besvaras (den hittar man vid enkäter på wilma). Ettors intresse för personliga tabletter utreds (Kim skickar länk till förfrågan). Studerande, som inte ännu visat sitt betyg med vårdnadshavarens namnteckning, bör visa det.

2:orna får blanketter som de ska fylla i inför anmälan till studentskrivningarna, de bör kontakta berörda lärare i tid!

Info till tvåorna: det ordnas två sommarnätkurser (startar redan i maj) via gNet i modda och finska (prepkurser), anmälan öppnar IDAG MÅNDAG 27.4-4.5.

Anmälan till övriga nätkurser nästa läsår öppnar 18.5.

TI

OBS! Tanja träffar alla blivande abin (tvåor) som funderar på att skriva kort matematik kl 9.45 i WW. Johanna och Mirkka på Studera smart-skolning kl. 12-16, Kristoffer sköter rektorsuppgifterna.

ONS

Johanna på gNet-styrgruppsmöte kl. 8.30-11.30, Eva sköter rektorsuppgifterna.

TO

Wappenjippo för gymnasiet ca 10.50-11.35 i gymnastiksalen och program även en stund efter maten. Övriga lektioner på gymnasiet hålls enligt schema.

FRE

1:a Maj, ledig dag.

Ha en givande skolvecka !

Hälsningar, Tanja

P.S. Kom ihåg att skriva bidrag till årsberättelsen! Dessa skickas till Mirkka per mail. Tutorerna bör träffa Sigge och planera info för ettorna till nästa veckas GLT.